Algemene voorwaarden

iKiss
Bocholterstraat 2
3960 Bree 
 
BTW/TVA/Mwst/VAT: BE 0865.661.949
Tel.: +32 (0)491 14 30 93

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website gaat u automatisch akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en ons privacybeleid.

Koop zonder risico

Verzakingsrecht/retourneren
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar 
Ikiss 
Bocholterstraat 2  
3960 Bree  
België

Zie onze service pagina’s voor een verdere uitwerking van de retourvoorwaarden.

Niet-contractuele foto's

De artikelen die wij verkopen, worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld. Mocht er, niettegenstaande al onze voorzorgen, zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij in geen enkel geval voor dit feit verantwoordelijk worden gesteld.

Beschikbaarheid van de artikelen

Zie FAQ’s.

Levering

Zie FAQ's.

Voor alle rubrieken geldt bijkomend ook het volgende: indien pakketten niet werden afgehaald op het postkantoor na aanmelding van het pakket bij de klant (klant was bv. niet thuis) of werden geweigerd door de klant bij levering, zijn alle gemaakte kosten voor de verzending ten laste van de klant. Het pakket kan opnieuw ter verzending worden aangeboden bij de post of andere verzenddienst op vraag van de klant, mits een nieuwe betaling van de verzendkosten. Indien de klant een terugbetaling vraagt van de aankoopsom i.p.v. een nieuwe verzending, zal de totale som inclusief de verzendkost van verkoper naar koper terug betaald worden.
De terugbetaling geschiedt naargelang de betalingsmethode die gebruikt werd bij aankoop.

Betaling

Zie onze service pagina’s voor de verschillende betalingsmogelijkheden.

Elk geschil dat tussen de partijen rijst, valt onder het Belgisch recht en behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Limburg.